+30 210 300 6066  |  +30 274 1304 701

Νέα


Ανάληψη πλήρους και ολοκληρωμένης λογιστικής υποστήριξης επιχειρήσεων και εταιρειών ποικίλων νομικών μορφών όπως:

 • Ατομικές επιχειρήσεις

 • Ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.)

 • Ετερόρρυθμες εταιρείες(Ε.Ε.)

 • Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

 • Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

 • Ανώνυμες Εμπορικές Βιομηχανικές Εταιρείες (Α.Ε.Β.Ε.)

 • Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες(Ι.Κ.Ε.)

 • Υποκαταστήματα Αλλοδαπών εταιρειών

 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις(Κοιν.Σ.Επ.)

 • Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης(Κοι.Σ.Π.Ε.)

 • Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ)

 • Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες

 • Αθλητικοί μη Κερδοσκοπικοί Σύλλογοι

 • Σύλλογοι

 • Σωματεία

 • Ιδρύματα

 • Συνεταιρισμοί

 • Κοινοπραξίες

 • Kοινωνίες

 • Εταιρείες Συμμετόχων

 • Ιατρικές Εταιρείες

 • Δικηγορικές Εταιρείες

 • Υπεράκτιες εταιρείες (Offshore)

 • Όμιλοι

 • Εταιρείες Ν.89/1967

 • Εταιρείες Ν.959/79

 • Holdings

 • Ευρωπαϊκές Εταιρείες (Societas Europaea, SE)

 

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον,                     : +30 2103 006 066
Κόρινθος, Εξαμιλίων 32,                    : +30 274 1304 701  
Πάτρα, Αγία Τριάδα,                         : +30 261 301 2572
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22,  +359 87 873 1313 
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκοσία           +357 99 40 1102 

Newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο)

Εγγραφείτε στα τα νέα μας και θα λάβετε αποκλειστικές προσφορές και  εκπτώσεις. Ποτέ δεν θα λάβετε απó εμάς spam