+30 210 300 6066  |  +30 274 1304 701

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

«Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε να κάνετε την επιχείρησή σας πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική. Το κάνουμε αυτό με την παροχή και συμβουλευτικής υποστήριξης από σύμβουλο μικρών επιχειρήσεων για να σας βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων που έχετε όταν έχετε περιορισμένους πόρους ή  και περιορισμένη τεχνογνωσία ή όταν χρειάζεστε μια αντικειμενική οπτική.

Τεχνικές που εκτελούμε για να πετύχουμε τα παραπάνω αλλά και για άλλες οικονομοτεχνικές ανάγκες είναι:

 

Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

o    Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

o    Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

o    Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης

o    Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

o    Τεχνικοοικομικές μελέτες υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

SWOT Analysis
Προσδιορισμός - Ανάπτυξη Στρατηγικών Στόχων
Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
Συστήματα Επιχειρησιακών Πληροφοριών

Αναπτυξιακά-Επενδυτικά Σχέδια

o    Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων

o    Εκπόνηση σχεδίων marketing

o    Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών αγοράς

o    Λειτουργικός και Οργανωτικός Ανασχεδιασμός (BPR)

o    Μελέτες συγκριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης βέλτιστων πρακτικών (benchmarking)

o    Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

o    Υποστήριξη της Ανάπτυξης Συστημάτων ERP, E- Business και MIS

o    Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων

o    Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας - TQM (EFQM Business Excellence Model)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

o    Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στα πλαίσια ΕΣΠΑ 2007-2013

o    Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

o    Υποστήριξη σχεδιασμού και διαχείρισης έργων στα πλαίσια του προγράμματος Jessica

o    Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

o    Υποστήριξη νέων Καλλικράτειων Ο.Τ.Α. & Περιφερειών

o    Χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ - Διοργάνωση ΣΔΙΤ

o    Υποστήριξη φορέων σε όλο το φάσμα των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

o    Εκπόνηση Κλαδικών Μελετών.

o    Εκπόνηση Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

o    Εκπόνηση Μελετών Μέτρησης και Βελτίωσης της Αποδοτικότητας Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα και των Φορέων της Αυτοδιοίκησης.

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον,                     : +30 2103 006 066
Κόρινθος, Εξαμιλίων 32,                    : +30 274 1304 701  
Πάτρα, Αγία Τριάδα,                         : +30 261 301 2572
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22,  +359 87 873 1313 
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκοσία           +357 99 40 1102 

Newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο)

Εγγραφείτε στα τα νέα μας και θα λάβετε αποκλειστικές προσφορές και  εκπτώσεις. Ποτέ δεν θα λάβετε απó εμάς spam
bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow