+30 210 300 6066  |  +30 274 1304 701

Στην Κύπρο


    Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Ελληνική αλλά και στην παγκόσμια οικονομία σε συνδυασμό με την ανάγκη για χαμηλότερα διαχειριστικά κόστη γεννά την ανάγκη για την επέκταση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας πέραν των συνόρων της χώρας.

   Η Διαχειριστική Καινοτόμων Επενδύσεων επεκτείνει τις δραστηριότητες και παρέχει ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, όπου μέσω των τοπικών συνεργατών της προσφέρει τις υπηρεσίες της αποδοτικά, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Με προσωπική εξυπηρέτηση, έγκαιρη και έγκυρη επίλυση προβλημάτων και ευέλικτη προσαρμογή στο σύνθετο και μεταλλασσόμενο περιβάλλον.  

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα για τις εταιρείες σχετικά με το φορολογικό και νομικό πλαίσιο στην Κύπρο είναι:

  • ομοιόμορφος φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου 12.5% το χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.
  • μη φορολόγηση των μερισμάτων ή των πληρωμών τόκων σε πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι της Κύπρου.
  • μη παρακράτηση φόρου για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (royalties) αναφορικά με τη χρήση των δικαιωμάτων εκτός Κύπρου.
  • ευνοϊκή μεταχείριση των ζημιών.
  • μη επιβολή φορολογίας για την μόνιμη εγκατάσταση εκτός Κύπρου, υπό όρους.
  • συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας με πάνω από 46 χώρες.
  • μη επιβολή φόρου επί κεφαλαιουχικών κερδών από τη διάθεση χρεογράφων σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο.
  • μη επιβολή φόρου επί των κερδών από αναδιοργανώσεις.
  • αφορολόγητος επαναπατρισμός κερδών και κεφαλαίου.

Η διαδικασία ίδρυσης παρέχεται εξ’ αποστάσεως και δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε την Κύπρο.

 

Για δημιουργία προσφοράς αλλά και για μία εντελώς δωρεάν πρώτη συμβουλευτική ενημέρωση, επικοινωνήστε με έναν αρμόδιο συνεργάτη μας.

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον,                     : +30 2103 006 066
Κόρινθος, Εξαμιλίων 32,                    : +30 274 1304 701  
Πάτρα, Αγία Τριάδα,                         : +30 261 301 2572
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22,  +359 87 873 1313 
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκοσία           +357 99 40 1102 

Newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο)

Εγγραφείτε στα τα νέα μας και θα λάβετε αποκλειστικές προσφορές και  εκπτώσεις. Ποτέ δεν θα λάβετε απó εμάς spam
Please check your API key && chose list to subcribe from admin manager!