+30 210 300 6066  |  +30 274 1304 701


Ανάληψη πλήρους και ολοκληρωμένης λογιστικής υποστήριξης επιχειρήσεων και εταιρειών ποικίλων νομικών μορφών όπως:

 • Ατομικές επιχειρήσεις

 • Ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.)

 • Ετερόρρυθμες εταιρείες(Ε.Ε.)

 • Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

 • Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

 • Ανώνυμες Εμπορικές Βιομηχανικές Εταιρείες (Α.Ε.Β.Ε.)

 • Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες(Ι.Κ.Ε.)

 • Υποκαταστήματα Αλλοδαπών εταιρειών

 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις(Κοιν.Σ.Επ.)

 • Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης(Κοι.Σ.Π.Ε.)

 • Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ)

 • Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες

 • Αθλητικοί μη Κερδοσκοπικοί Σύλλογοι

 • Σύλλογοι

 • Σωματεία

 • Ιδρύματα

 • Συνεταιρισμοί

 • Κοινοπραξίες

 • Kοινωνίες

 • Εταιρείες Συμμετόχων

 • Ιατρικές Εταιρείες

 • Δικηγορικές Εταιρείες

 • Υπεράκτιες εταιρείες (Offshore)

 • Όμιλοι

 • Εταιρείες Ν.89/1967

 • Εταιρείες Ν.959/79

 • Holdings

 • Ευρωπαϊκές Εταιρείες (Societas Europaea, SE)

 

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον,                     : +30 2103 006 066
Κόρινθος, Εξαμιλίων 32,                    : +30 274 1304 701  
Πάτρα, Αγία Τριάδα,                         : +30 261 301 2572
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22,  +359 87 873 1313 
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκοσία           +357 99 40 1102 

Newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο)

Εγγραφείτε στα τα νέα μας και θα λάβετε αποκλειστικές προσφορές και  εκπτώσεις. Ποτέ δεν θα λάβετε απó εμάς spam
Please check your API key && chose list to subcribe from admin manager!